biserica dublin

Our Lady of Lourdes Church,

Sean McDermott Street

CALEA SFINTEI CRUCI

     sablon-calea-crucii[1]

CALEA CRUCII – Scurt istoric

Odată cu pacea lui Constantin (313), nenumăraţi creştini au ţinut să fie în Ierusalim, în fiecare an, în Săptămâna Patimilor lui Christos şi să refacă drumul pe care Acesta l-a parcurs în zilele de dinaintea morţii Sale. În acest fel, ei doreau să retrăiască evenimentul, să se identifice cu Isus şi, prin acest gest, să-I mulţumească.

Franciscanii au imaginat şi au răspândit, în secolele XIV şi XV, devoţiunea Căii Crucii. Păzitori şi protectori ai locurilor sfinte încă din secolul al XIV-lea, în virtutea unui acord încheiat cu turcii, ei conduceau în Ierusalim exerciţiile spirituale ale pelerinilor, pe Via Dolorosa, urmată de Christos, de la Tribunalul lui Pilat, din partea cea mai de jos a oraşului, până pe Golgota (Calvarul), cea mai înaltă parte a sa. Franciscanii au avut ideea de a adapta această formă de meditaţie asupra Patimilor, cadrului obişnuit al majorităţii credincioşilor, pentru a permite celor săraci şi celor care nu puteau să ajungă pe Pământul Sfânt, să realizeze acelaşi drum ca şi pelerinii. În acest scop, ei au aranjat, în aer liber sau în biserici, serii de evocări (tablouri, statui, cruci…) cu scene marcând itinerarul lui Christos ce ajunge până pe Calvar. Ei, împreună cu credincioşii se rugau şi meditau la fiecare dintre aceste etape sau Staţiuni. Numărul acestora (al staţiunilor) a variat până în secolul al XVIII-lea, când a fost fixat la un număr de 14 de către Papa Clemente XII şi Papa Benedict XIV, care, în general, au dat Căii Crucii caracterul pe care i-l cunoaştem astăzi. Din 1958, odată cu construirea unei Căi a Crucii la Lourdes, s-a răspândit obiceiul de a încheia acest mic pelerinaj “cu Maria, în speranţa învierii lui Christos”.

Rugăciune pregătitoare

Preasfântă Treime, îţi jertfim Calea sfintei cruci, pentru ca să cinstim şi să lăudăm maiestatea ta, să-ţi mulţumim pentru marele har al mântuirii şi să aducem ispăşire pentru păcatele noastre şi pentru sufletele din Purgator.

Isuse, tu ai îndurat moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Te rugăm, trezeşte în inimile noastre o căinţă adevărată de păcatele săvârşite şi dă-ne o încredere nestrămutată în meritele tale. Ajută-ne să te urmăm pe calea stropită cu sângele tău în aşa fel, ca să ajungem la fericirea veşnică. Amin.

Staţiunea I Isus este osândit la moarte

P. Ne închinăm ţie, Cristoase şi te binecuvântăm! C. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea!

Isus, sfântul sfinţilor şi regele regilor, după ce a fost biciuit până la sânge şi încoronat cu spini, este osândit de făptura sa la moartea cea mai dureroasă şi cea mai ruşinoasă. Eu sunt pricina acestei osândiri, eu m-am făcut de o mie de ori vrednic de moartea aceasta prin păcatele mele. Isuse, dă-mi harul să cunosc bine păcatele mele; dă-mi o umilinţă adevărată.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie,…

P. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. C. Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a II-a Isus ia crucea pe umeri

P. Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm! C. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea!

După ce a aşteptat-o şi a dorit-o treizeci şi trei de ani, Isus ia crucea pe umerii săi ca pe un steag al luptei sale, ca pe o unealtă a mântuirii noastre. Isuse, dă-mi harul să preţuiesc şi să iubesc patima şi crucea ta sfântă, precum şi suferinţele ce mi le trimiţi.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie,…

P. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. C. Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a III-a Isus cade întâia oară sub povara crucii

P. Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm! C. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea!

Isus cade istovit din pricina sângelui ce l-a pierdut, împovărat de păcatele ce apăsau crucea. El cade pentru a mă curăţi de păcate şi pentru a mă păzi să nu cad din nou în ele. Isuse, dă-mi harul statorniciei în bine până la sfârşit.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie,…

P. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. C. Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a IV-a Isus întâlneşte pe Maica sa mâhnită

P. Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm! C. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea!

Isus, având crucea pe umeri şi cununa de spini pe cap, o întâlneşte pe Maica sa mâhnită. Ce durere pentru inima dumnezeiască a Fiului şi pentru inima duioasă a Mamei! Isuse, fă-mă părtaş de durerile şi suferinţele ce ţi le-am pricinuit ţie şi Maicii tale.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie,…

P. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. C. Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a V-a Simon din Cirene îl ajută pe Isus să-şi ducă crucea

P. Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm! C. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea!

Simon din Cirene duce crucea lui Isus, pentru că Isus n-o mai poate duce. Simon duce crucea fără de voie şi silit, dar ducând crucea, cunoaşte cine este Isus şi învaţă să-l iubească, precum şi să ducă crucea din dragoste pentru dânsul. Isuse, dă-mi harul ca prin crucea ce-mi este dată, să cunosc cine eşti, să învăţ să te iubesc şi să rabd orice suferinţă din dragoste pentru tine.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie,..

P. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. C. Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a VI-a Veronica şterge faţa lui Isus cu o mahramă

P. Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm! C. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea!

Cu mare compătimire, Veronica şterge sudoarea şi sângele de pe faţa dumnezeiască a lui Isus, iar el, din recunoştinţă, îşi întipăreşte chipul pentru totdeauna pe mahrama ei. Isuse, întipăreşte şi în inima mea chipul feţei tale, ca să nu uit niciodată ceea ce ai suferit pentru mine şi cât m-ai iubit.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie,…

P. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. C. Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a VII-a Isus cade a doua oară

P. Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm! C. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea!

Isus cade şi peste el cade crucea care îi apasă mai adânc spinii în cap, pricinuindu-i astfel o durere nespusă. Aceşti spini au fost păcatele mele săvârşite cu gândul, pofta, cuvântul şi privirea. Isuse, dă-mi harul unei pocăinţe adevărate pentru păcatele mele, care ţi-au pricinuit dureri atât de mari.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie,…

P. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. C. Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a VIII-a Isus le mângâie pe femeile din Ierusalim care plâng

P. Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm! C. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea!

Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeţi pe mine, ci pe voi să vă plângeţi şi pe copiii voştri! Căci de se fac acestea cu pomul cel verde ce va fi cu cel uscat? Isuse, tu eşti pomul cel verde şi eu cel uscat: vrednic numai să ard în iad. Da-mi harul unei adevărate convertiri şi al unei statornice frici de Dumnezeu, pentru ca prin fapte bune să aduc roade pentru viaţa veşnică.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie,…

P. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. C. Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a IX-a Isus cade a treia oară sub povara crucii

P. Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm! C. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea!

Isus cade, dar călăii îl împing, îl bat şi-l batjocorăsc necontenit până la Golgota. Isuse, ce ruşine şi durere ai suferit pentru mine. Dă-mi harul ca, din dragoste pentru tine, şi cu duh de pocăinţă, să sufăr bucuros orice ruşine şi durere şi în chipul acesta să nu încetez niciodată de a te urma.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie,…

P. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. C. Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a X-a Isus este dezbrăcat de hainele sale

P. Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm! C. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea!

Isus este dezbrăcat de hainele sale şi i se dă să bea fiere şi oţet. Hainele i se scot şi astfel se redeschid rănile pricinuite prin biciuire. Prin dezbrăcarea hainelor şi prin reînnoirea rănilor Mântuitorul ne-a dobândit iertarea pentru păcatele noastre împotriva curăţiei, iar prin fierea amară şi prin oţetul acru, a ispăşit păcatele noastre de lăcomie. Isuse, izbăveşte-mă de robia poftelor trupeşti.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie,…

P. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. C. Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a XI-a Isus este răstignit pe cruce

P. Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm! C. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea!

Mâinile şi picioarele Mântuitorului sunt pironite pe cruce. Prin rănile mâinilor şi ale picioarelor el suferă dureri nespuse pentru toate faptele cele rele ale mâinilor noastre şi pentru căile păcătoase pe care au umblat picioarele noastre. Străpunge-mă, Isuse, şi pironeşte-mă pe crucea ta printr-o sfântă frică şi dragoste, pentru ca în toate ispitele şi suferinţele să rămân statornic în răbdare până la sfârşit.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie,…

P. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. C. Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a XII-a Isus moare pe cruce

P. Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm! C. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea!

După ce a rămas atârnat trei ceasuri pe cruce, după ce a pătimit şi s-a rugat, Isus îşi dă de bunăvoie sufletul în mâinile Tatălui său ceresc şi moare. (pauză) Isuse, fă ca moartea ta să-mi fie viaţă şi dă-mi harul să fiu pururea mort pentru păcat, pentru lume şi pentru toate pornirile mele rele, ca să trăiesc numai pentru tine şi la sfârşit să ajung, printr-o moarte sfântă, la viaţa veşnică.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie,…

P. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. C. Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a XIII-a Isus este luat jos de pe cruce

P. Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm! C. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea!

Isus este luat jos de pe cruce şi depus în braţele Maicii sale preaîndurerate. Sfântă Maică a lui Dumnezeu, ce durere pentru inima ta de Mamă, să ţii în braţele tale trupul dumnezeiescului tău Fiu, rece şi fără viaţă şi să priveşti rănile lui, din care mai curgea sânge! Pentru aceste dureri ale tale, te rog, dobândeşte-mi de la dumnezeiescul tău Fiu, harul unei pocăinţe desăvârşite pentru păcate, acum şi-n ceasul morţii mele.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie,…

P. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. C. Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a XIV-a Isus este înmormântat

P. Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm! C. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea!

Trupul preasfânt al lui Isus este pus într-un mormânt nou şi curat. Isuse, dă-mi harul ca inima mea să fie o locuinţă curată şi plăcută pentru trupul tău în preasfânta împărtăşanie şi să te primesc cu vrednicie şi evlavie, pentru mântuirea sufletului meu, pururea, dar mai ales la sfârşitul vieţii mele.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie,…

P. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. C. Miluieşte-ne pe noi!

Rugăciunea sfântului Augustin

Dumnezeule, care pentru mântuirea lumii ai voit să te naşti, să fii tăiat împrejur, lepădat de iudei, vândut cu o sărutare de Iuda trădătorul, să fii legat cu funii şi dus la moarte ca un miel nevinovat, să fii înjosit înaintea lui Ana, Caiafa, Pilat şi Irod, învinovăţit pe nedrept, biciuit, batjocorât, scuipat, încununat cu spini, pălmuit şi bătut cu vergi, acoperindu-ţi faţa, să fii despuiat de hainele tale, pironit şi înălţat pe cruce, întovărăşit de tâlhari, adăpat cu fiere şi oţet şi străpuns cu suliţa!

Te rog, Doamne, prin aceste preasfinte dureri ale tale, pe care eu nevrednicul le meditez cu evlavie, precum şi prin crucea şi moartea ta sfântă, izbăveşte-mă de chinurile iadului, şi binevoieşte a mă duce acolo unde l-ai dus pe tâlharul cel bun răstignit cu tine, tu care fiind Dumnezeu, vieţuieşti şi domneşti cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin.