biserica dublin

Our Lady of Lourdes Church,

Sean McDermott Street

Lecturile zilei

GÂNDUL ZILEI

"Pe el l-a însemnat Dumnezeu Tatăl cu sigiliul său". (In 6,27)

Isus vorbeşte despre el însuşi. El poate vorbi cu siguranţă, deşi cu mare umilinţă, pentru că el, cu cinci pâini a dat de mâncare şi a săturat cinci mii de oameni: o lucrare cu adevărat divină! Tatăl a ascultat rugăciunea pe care i-a adresat-o ridicând ochii spre cer. În acest fel, a dezvăluit tuturor că este cu adevărat Fiul său!

LECTURILE ZILEI

LECTURA I
Voi face să cadă o ploaie de pâine din cer.
Citire din cartea Exodului 16,2-4.12-15
În zilele acelea, toată adunarea fiilor lui Israel a murmurat împotriva lui Moise şi a lui Aaron în pustiu. 3 Fiii lui Israel le-au zis: "De-am fi murit de mâna Domnului în ţara Egiptului, când şedeam lângă oalele cu carne, când mâncam pâine pe săturate! Dar voi ne-aţi scos în pustiul acesta, ca să moară de foame toată această
adunare". 4 Domnul i-a zis lui Moise: "Iată, eu voi face să plouă pentru voi pâine din ceruri! Poporul să iasă şi să adune în fiecare zi porţia pentru o zi; ca să-l pun la încercare, dacă umblă sau nu după legea mea! 12 "Am auzit murmurările fiilor lui Israel. Spune-le: «Veţi mânca diseară carne şi dimineaţă vă veţi sătura
cu pâine; veţi cunoaşte că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru»". 13 Seara au urcat prepeliţe şi au acoperit tabăra, iar dimineaţa era un strat de rouă în jurul taberei. 14 Stratul de rouă s-a ridicat şi, iată, pe suprafaţa pustiului era ceva mărunt, ca o crustă, ceva mărunt ca bruma pe pământ. 14 Fiii lui Israel
au văzut şi au zis unul către altul: "Ce este aceasta?", căci nu ştiau ce era. Moise le-a zis: "Aceasta este pâinea pe care v-o dă Domnul ca s-o mâncaţi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 77(78),3 şi 4bc.23-24.25 şi 54 (R.: 24b)
R.: Domnul a dat poporului pâine din ceruri.

3 Ceea ce am auzit şi am cunoscut,
ceea ce ne-au povestit părinţii noştri;
4bc vom vesti generaţiei viitoare laudele Domnului,
puterea şi faptele pe care el le-a făcut. R.

23 Totuşi el a poruncit norilor de sus
şi a deschis porţile cerului:
24 a făcut să plouă asupra lor mana, spre mâncare,
le-a dat lor pâine din ceruri. R.

25 Omul a mâncat pâinea îngerilor;
le-a trimis hrană ca să se sature.
54 I-a făcut să ajungă în hotarul său cel sfânt,
la muntele pe care l-a câştigat cu dreapta lui. R.

LECTURA A II-A
Îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou, cel creat după asemănarea lui Dumnezeu!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,17.20-24
Fraţilor, vă spun aceasta şi dau mărturie în Domnul: să nu mai umblaţi cum umblă păgânii, în deşertăciunea minţii lor. 20 Voi nu aşa l-aţi cunoscut pe Cristos. 21 Dacă l-aţi ascultat pe el şi aţi fost învăţaţi în el, după adevărul care este în Isus, 22 lăsaţi deoparte purtarea de mai înainte, omul cel vechi
supus putrezirii din cauza poftelor amăgitoare! 23 Înnoiţi-vă duhul minţii voastre 24 şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou, cel creat după asemănarea lui Dumnezeu în dreptate şi în sfinţenia adevărului!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,4b
(Aleluia) Nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Celui care vine la mine nu-i va mai fi foame şi celui care crede în mine nu-i va mai fi sete niciodată.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,24-35
În acel timp, când a văzut mulţimea că nici Isus, nici discipolii lui nu sunt acolo, s-au urcat şi ei în bărci şi au venit la Cafarnaum căutându-l pe Isus. 25 Găsindu-l pe ţărmul celălalt al mării, i-au spus: "Rabbi, când ai ajuns aici?" 26 Isus le-a răspuns şi le-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun: mă căutaţi nu pentru că aţi
văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat. 27 Lucraţi nu pentru hrana pieritoare, ci pentru hrana care rămâne spre viaţa veşnică pe care v-o va da Fiul Omului; căci pe el l-a însemnat Dumnezeu Tatăl cu sigiliul său". 28 Atunci i-au zis: "Ce să facem ca să săvârşim faptele lui Dumnezeu?" 29
Isus a răspuns şi le-a zis: "Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu: să credeţi în cel pe care l-a trimis el". 30 Iar ei i-au spus: "Ce semn faci tu, ca să vedem şi să credem în tine? Ce înfăptuieşti? 31 Părinţii noştri au mâncat mană în pustiu, după cum este scris: «Le-a dat să mănânce pâine din cer»". 32
Atunci Isus le-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun: nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă va da pâinea din cer, cea adevărată. 33 Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer şi dă viaţă lumii". 34 Ei i-au zis: "Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta!" Isus le-a spus: 35 "Eu sunt pâinea
vieţii. Celui care vine la mine nu-i va mai fi foame şi celui care crede în mine nu-i va mai fi sete niciodată".

Cuvântul Domnului

Un serviciu oferit de Ercis.ro cu sprijinul Catholica.ro. Vă invităm să îl semnalaţi tuturor prietenilor Dvs care ar putea fi interesaţi de el. Gândul şi lecturile zilei pot fi urmărite prin email sau RSS, pentru ziua de astăzi sau cea de mâine.