biserica dublin

Our Lady of Lourdes Church,

Sean McDermott Street

Lecturile zilei

GÂNDUL ZILEI

"Noe a aflat har în ochii Domnului". (Gen 6,8)

Noe a fost un om umil şi temător de Dumnezeu. Încerca să-l asculte şi simţea nevoia de a-şi ajuta rudele să trăiască la fel ca el. De aceea "a aflat har în ochii Domnului", care l-a salvat de la dezastrul potopului cu întreaga lui familie. În locul numelui lui Noe voi putea să pun numele meu?...

LECTURILE ZILEI

LECTURA I
Îl voi şterge de pe faţa pământului pe omul pe care l-am creat.
Citire din cartea Genezei 6,5-8; 7,1-5.10
În zilele acelea, Domnul a văzut că răutatea omului pe pământ era mare şi că toate gândurile plănuite de inima lui erau rele tot timpul. 6 Domnului i-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ şi s-a mâhnit în inima lui. 7 Şi a spus Domnul: "Îl voi şterge de pe faţa pământului pe omul pe care l-am creat şi, împreună cu omul, şi pe animalele, reptilele şi păsările cerului, deoarece îmi pare rău că le-am făcut". 8 Însă Noe a aflat har în ochii Domnului. 7,1 Domnul i-a spus lui Noe: "Intră în arcă, tu şi toată casa ta, pentru că am văzut că, din generaţia aceasta, tu eşti drept înaintea mea. 2 Din toate animalele curate ia cu tine câte şapte de parte bărbătească şi parte femeiască; dintre animalele care nu sunt curate, ia două de parte bărbătească şi parte femeiască. 3 De asemenea, din păsările cerului, câte şapte de parte bărbătească şi de parte femeiască, ca să fie sămânţa lor pe toată faţa pământului. 4 Căci după încă şapte zile voi face să plouă pe pământ timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi voi şterge de pe faţa pământului toate fiinţele pe care le-am făcut". 5 Noe a făcut conform cu tot ce i-a poruncit Domnul. 10 După cele şapte zile, apele potopului au venit pe pământ.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 28(29),1a şi 2.3ac-4.3b şi 9b-10 (R.: 11b)
R.: Va binecuvânta Domnul poporul său cu pace.

1a Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu,
2 aduceţi Domnului gloria numelui său!
Adoraţi-l pe Domnul în măreţia sfinţeniei sale! R.

3ac Glasul Domnului este peste ape,
Domnul este peste apele multe.
4 Glasul Domnului este puternic,
glasul Domnului e plin de măreţie. R.

3b Dumnezeul slavei tună
9b şi, în lăcaşul său sfânt, toţi îi cântă slava.
10 Domnul stă peste potop,
Domnul stăpâneşte în veci ca rege. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,23ab
(Aleluia) "Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu, spune Domnul; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el". (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiţi atenţi şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,14-21
În acel timp, discipolii uitaseră să ia pâine şi nu aveau cu ei în barcă decât o pâine. 15 Isus i-a avertizat: "Vedeţi şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod!" 16 Iar ei discutau între ei că nu au pâine. 17 El, cunoscând aceasta, le-a spus: "De ce discutaţi că nu aveţi pâine? Încă nu pricepeţi şi nu înţelegeţi? Aveţi inima împietrită? 18 Aveţi ochi, şi nu vedeţi; aveţi urechi, şi nu auziţi? Şi nu vă aduceţi aminte? 19 Când am frânt cinci pâini pentru cinci mii, câte coşuri pline cu bucăţi aţi adunat?" I-au spus: "Douăsprezece". 20 "Şi cele şapte pâini pentru cei patru mii, câte coşuri pline cu bucăţi aţi adunat?" Ei i-au spus: "Şapte". 21 Iar el le-a zis: "Încă nu înţelegeţi?"

Cuvântul Domnului

Un serviciu oferit de Ercis.ro cu sprijinul Catholica.ro. Vă invităm să îl semnalaţi tuturor prietenilor Dvs care ar putea fi interesaţi de el. Gândul şi lecturile zilei pot fi urmărite prin email sau RSS, pentru ziua de astăzi sau cea de mâine.