biserica dublin

Our Lady of Lourdes Church,

Sean McDermott Street

Lecturile zilei

GÂNDUL ZILEI

„Doar credinţa care lucrează prin iubire are putere”. (Gal 5,6)

Iată, în sfârşit, apostolul ne spune de ce este importantă credinţa. De ea depinde caritatea, adică iubirea ta gratuită, divină, sfântă. Ea este - se poate spune - rădăcina iubirii adevărate. Chiar şi cine nu crede consideră că iubeşte, dar... până când? Cu ce preţ? Vrei să reuşeşti să iubeşti până la capăt? Atunci aprofundează credinţa ta şi pune-o în practică!

LECTURILE ZILEI

LECTURA I
Circumcizia nu are nicio putere, ci doar credinţa care lucrează prin iubire.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 5,1-6
Fraţilor, pentru libertate ne-a eliberat Cristos. Aşadar, rămâneţi tari şi nu luaţi din nou jugul sclaviei! 2 Iată, eu, Paul, vă spun că, dacă primiţi circumcizia, Cristos nu vă foloseşte la nimic. 3 Din nou mărturisesc înaintea oricărui om care primeşte circumcizia că este necesar să împlinească toată Legea. 4 Voi, care voiţi să fiţi justificaţi prin Lege, v-aţi înstrăinat de Cristos, aţi căzut din har. 5 Căci, în Duh, noi aşteptăm din credinţă speranţa justificării. 6 Pentru că în Cristos Isus nici circumcizia, nici necircumcizia nu au nicio putere, ci doar credinţa care lucrează prin iubire.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),41.43.44-45.47.48 (R.: 41a)
R.: Să ajungă la mine, Doamne, îndurarea ta!

41 Să ajungă la mine îndurarea ta, Doamne,
şi mântuirea ta, aşa după cuvintele tale! R.

43 Tu să nu iei niciodată din gura mea cuvântul adevărului,
căci sper în judecăţile tale! R.

44 Voi păzi de-a pururi legea ta, în veci şi pentru totdeauna.
45 Voi umbla cu îndrăzneală,
deoarece caut orânduirile tale. R.

47 Bucuria mea sunt poruncile tale,
pe care le iubesc. R.

48 Voi ridica mâinile mele către poruncile tale,
pe care le iubesc,
şi voi cugeta la hotărârile tale. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Evr 4,12ad
(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere; el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Daţi de pomană cele din interior şi, iată, toate vor fi curate pentru voi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,37-41
În acel timp, pe când Isus vorbea, un fariseu l-a invitat să ia masa la el. El a intrat şi s-a aşezat la masă. 38 Văzându-l, fariseul s-a mirat că nu s-a spălat înainte de masă. 39 Atunci, Domnul i-a spus: „Acum, voi, fariseii, curăţaţi exteriorul paharului şi al farfuriei, dar în interiorul vostru sunteţi hrăpăreţi şi răutăcioşi. 40 Nebunilor! Oare cel care a făcut exteriorul n-a făcut şi interiorul? 41 De aceea, daţi de pomană cele din interior şi, iată, toate vor fi curate pentru voi!"

Cuvântul Domnului

Un serviciu oferit de Ercis.ro cu sprijinul Catholica.ro. Vă invităm să îl semnalaţi tuturor prietenilor Dvs care ar putea fi interesaţi de el. Gândul şi lecturile zilei pot fi urmărite prin email sau RSS, pentru ziua de astăzi sau cea de mâine.