biserica dublin

Our Lady of Lourdes Church,

Sean McDermott Street

Lecturile zilei

GÂNDUL ZILEI

„Îi este permis unui bărbat să-şi lase femeia?” (Mt 19,3)

Soţia este un dar al lui Dumnezeu! După ce ai evaluat câţiva ani dacă ea era cu adevărat un dar pentru tine şi tu pentru ea, ai primit-o. Dumnezeu a binecuvântat dorinţa voastră şi noua voastră viaţă comună. Poţi „repudia” darul lui Dumnezeu? Poţi să te sustragi de la misiunea pe care Tatăl ţi-a încredinţat-o? Este permis să desfaci ceea ce Dumnezeu a făcut?

LECTURILE ZILEI

LECTURA I*
Frumuseţea ta era desăvârşită datorită strălucirii cu care eu te-am înzestrat; la adăpostul faimei tale, ai ajuns o desfrânată.
Citire din cartea profetului Ezechiel 16,1-15.60.63
În zilele acelea, Cuvântul Domnului a fost către mine: „Fiul omului, fă cunoscute Ierusalimului lucrurile sale abominabile! 3 Spune: «Aşa zice Domnul Dumnezeu: 'De la originea ta şi din naşterea ta, eşti din ţara Canaan. Tatăl tău era amoreu, iar mama ta, hetee. 4 La naşterea ta, în ziua în care te-ai născut, nu ţi s-a tăiat buricul, în apă nu ai fost spălată ca să fii curăţată, cu sare nu ai fost frecată şi în scutece nu ai fost înfăşată. 5 Niciun ochi nu a avut milă de tine, ca să-ţi facă vreuna dintre acestea, să se îndure de tine. Ai fost aruncată pe faţa câmpului, din cauza dispreţului faţă de viaţa ta, în ziua în care ai fost născută'. 6 Am trecut pe lângă tine şi te-am văzut zbătându-te în sângele tău. Şi ţi-am zis când erai în sângele tău: 'Rămâi în viaţă!' 7 Te-am făcut să creşti mult, ca mlădiţa câmpului; te-ai dezvoltat, te-ai făcut mare şi ai ajuns frumuseţea frumuseţilor; ţi s-au format sânii şi ţi-a crescut părul, dar tu erai goală şi neacoperită. 8 Am trecut pe lângă tine, te-am văzut şi, iată, era timpul tău, timpul iubirilor! Mi-am întins poala mantiei asupra ta şi am acoperit goliciunea ta. Ţi-am jurat şi am ajuns la o alianţă cu tine – oracolul Domnului Dumnezeu – şi tu ai devenit a mea. 9 Te-am spălat cu apă, te-am clătit de sângele de pe tine şi te-am uns cu untdelemn. 10 Te-am îmbrăcat cu haină brodată şi te-am încălţat cu sandale de viţel de mare, te-am înfăşurat cu in şi te-am acoperit cu mătase. 11 Te-am împodobit cu podoabe, ţi-am pus brăţări la mâini şi lănţişoare la gât. 12 Voi pune verigă la nasul tău, cercei la urechi şi o diademă a frumuseţii pe capul tău. 13 Te-am împodobit cu aur şi argint, îmbrăcându-te cu in şi mătase brodate; te-am hrănit cu făină aleasă, cu miere şi cu untdelemn, te-ai făcut din ce în ce mai frumoasă şi ai avut succes să ajungi la regalitate. 14 A ieşit pentru tine un renume între neamuri datorită frumuseţii tale, căci erai desăvârşită prin podoabele pe care le-am pus pe tine – oracolul Domnului Dumnezeu. 15 Dar te-ai încrezut în frumuseţea ta şi te-ai desfrânat din cauza renumelui tău; ţi-ai răspândit desfrânările la toţi trecătorii: ai fost a lor. 60 Dar eu îmi voi aminti de alianţa mea făcută cu tine în tinereţea ta şi voi stabili cu tine o alianţă veşnică, 63 ca să-ţi aminteşti şi să te ruşinezi şi să nu-ţi mai deschizi gura din cauza umilirii tale când te voi
purifica de tot ceea ce ai făcut»" – oracolul Domnului Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

* sau, la alegere:

LECTURA I
Îmi voi aminti de alianţa mea făcută cu tine; tu îţi vei aminti de căile tale şi te vei umili.
Citire din cartea profetului Ezechiel 16,59-63
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Voi face cu tine aşa cum ai făcut tu, care ai dispreţuit jurământul şi ai rupt alianţa. 60 Dar eu îmi voi aminti de alianţa mea făcută cu tine în tinereţea ta şi voi stabili cu tine o alianţă veşnică. 61 Atunci tu îţi vei aminti de căile tale şi te vei umili, când le vei lua pe surorile tale care sunt mai mari decât tine şi pe cele care sunt mai mici decât tine. Ţi le voi da ca fiice, nu datorită alianţei cu tine. 62 Voi stabili alianţa mea cu tine şi vei recunoaşte că eu sunt Domnul, 63 ca să-ţi aminteşti şi să te ruşinezi şi să nu-ţi mai deschizi gura din cauza umilirii tale când te voi purifica de tot ceea ce ai făcut" – oracolul Domnului Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.: cf. 3)
R.: Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.

2 Iată, Dumnezeu este mântuirea mea,
sunt încrezător şi nu mă voi teme de nimic!
Căci puterea şi cântarea mea este Domnul,
el este mântuirea mea.
3 Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. R.

4bcd Lăudaţi-l pe Domnul,
invocaţi numele lui,
faceţi cunoscute între popoare faptele sale,
amintiţi că preaînălţat este al său nume! R.

5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate!
Să fie cunoscută aceasta pe tot pământul!
6 Strigă şi chiuie, tu, cea care locuieşti în Sion!
Căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. 1Tes 2,13bcd
(Aleluia) Primiţi cuvântul lui Dumnezeu nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci aşa cum este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu! (Aleluia)

EVANGHELIA
Din cauza împietririi inimii voastre v-a permis Moise să vă lăsaţi soţiile. De la început însă nu a fost aşa.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,3-12
În acel timp, apropiindu-se unii farisei de Isus, ca să-l pună la încercare, i-au zis: „Îi este permis unui bărbat să-şi lase femeia pentru orice motiv?" 4 Răspunzând, Isus le-a zis: „Nu aţi citit că, de la început, Creatorul «i-a făcut bărbat şi femeie?» 5 Şi a zis: «De aceea omul îşi va lăsa tatăl şi mama şi se va uni cu soţia lui şi cei doi vor fi un singur trup», 6 astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup. Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă!" 7 Ei i-au zis: „Atunci, de ce Moise a poruncit «să i se dea act de despărţire şi s-o lase?»" 8 El le-a spus: „Din cauza împietririi inimii voastre v-a permis Moise să vă lăsaţi soţiile. De la început însă nu a fost aşa. 9 Dar eu vă spun: cine îşi lasă femeia, în afară de desfrânare, şi se căsătoreşte cu alta comite adulter". 10 Discipolii i-au zis: „Dacă aşa este situaţia cu bărbatul şi femeia, este mai bine să nu se căsătorească". 11 Dar el le-a zis: „Nu toţi înţeleg cuvântul acesta, ci numai acei cărora le-a fost dat. 12 Există eunuci care s-au născut astfel din sânul mamei lor; există eunuci care au fost făcuţi astfel de oameni şi există eunuci care s-au făcut ei înşişi astfel pentru împărăţia cerurilor. Cine poate înţelege să înţeleagă!"

Cuvântul Domnului

Un serviciu oferit de Ercis.ro cu sprijinul Catholica.ro. Vă invităm să îl semnalaţi tuturor prietenilor Dvs care ar putea fi interesaţi de el. Gândul şi lecturile zilei pot fi urmărite prin email sau RSS, pentru ziua de astăzi sau cea de mâine.