biserica dublin

Our Lady of Lourdes Church,

Sean McDermott Street

Lecturile zilei

GÂNDUL ZILEI

"Intraţi pe poarta strâmtă." (Mt 7,13)

Isus continuă să ne lumineze asupra modului cum să trăim împărăţia cerurilor. În această împărăţie nimeni nu caută confortul, propria bunăstare, calea egoismului. Cu alte cuvinte, calea uşoară a împărăţiilor lumii. În împărăţia cerurilor, în schimb, toată lumea tinde să îl urmeze pe Domnul, chiar şi atunci când îşi duce crucea. Dificultăţile nu îi sperie, pentru că sunt călăuziţi de iubire.

LECTURILE ZILEI

LECTURA I
Eu voi ocroti această cetate, o voi salva de dragul meu şi al slujitorului meu David!
Citire din cartea a doua a Regilor 19,9b-11.14-21.30-36
În zilele acelea, Senaherib, regele Asiriei, a trimis mesageri la regele Ezechia, zicând: 10 "Aşa să-i spuneţi lui Ezechia, regele lui Iuda: «Să nu te înşele Dumnezeul tău în care te încrezi, zicând: ‘Nu va fi dat Ierusalimul în mâinile regelui Asiriei'. 11 Iată, ai auzit ce au făcut regii Asiriei tuturor ţărilor pe care le-au nimicit. Iar tu vei scăpa?»" 14 Ezechia a luat scrisorile din mâna mesagerilor şi le-a citit. Apoi a urcat în templul Domnului. Ezechia le-a deschis înaintea Domnului. 15 Ezechia s-a rugat înaintea Domnului şi a zis: "Doamne Dumnezeule al lui Israel, care şezi peste heruvimi! Tu eşti singurul Dumnezeu pentru toate stăpânirile pământului! Tu ai făcut cerul şi pământul. 16 Pleacă-ţi, Doamne, urechea şi ascultă! Deschide-ţi, Doamne, ochii şi vezi! Ascultă cuvintele lui Senaherib pe care le-a trimis ca să-l insulte pe Dumnezeul cel viu! 17 Este adevărat, Doamne, că regii Asiriei au distrus popoare şi ţări. 18 I-au dat pe zeii lor în foc, căci ei nu erau dumnezei, ci lucrarea mâinilor oamenilor din lemn şi din piatră. Şi au pierit. 19 Acum, Doamne Dumnezeul nostru, eliberează-ne din mâna lui! Şi vor şti toate stăpânirile pământului că numai tu, Doamne, eşti Dumnezeu". 20 Atunci Isaia, fiul lui Amoţ, a trimis la Ezechia să-i spună: "Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: «Am auzit rugăciunea pe care mi-ai adresat-o referitor la Senaherib, regele Asiriei». 21 Acesta este cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui: «Te dispreţuieşte şi râde de tine fecioara, fiica Sionului. În urma ta dă din cap fiica Ierusalimului. 30 Cei scăpaţi ai casei lui Iuda care au rămas din nou vor prinde rădăcină dedesubt şi vor da rod deasupra. 31 Căci din Ierusalim va ieşi un rest şi cei scăpaţi din muntele Sionului. Iată ce va face zelul Domnului Sabaot!» 32 De aceea, aşa vorbeşte Domnul împotriva regelui Asiriei: «Nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeţi în ea; nu va sta înaintea ei cu scuturi şi nu va ridica şanţuri împotriva ei. 33 Pe drumul pe care a venit, pe acela se va întoarce şi nu va intra în cetatea aceasta. Oracolul Domnului! 34 Voi ocroti cetatea aceasta ca s-o eliberez de dragul meu şi de dragul lui David, slujitorul meu»". 35 În noaptea aceea, a ieşit îngerul Domnului şi a lovit în tabăra asirienilor o sută optzeci şi cinci de mii de oameni. Când s-au trezit dimineaţa, iată, toţi erau trupuri moarte! 36 Atunci Senaherib, regele Asiriei, şi-a ridicat tabăra, a plecat şi s-a întors. A locuit la Ninive. În timp ce el se închina în templul lui Nisroc, dumnezeul său Adramelec şi Sareţer, fiii săi, l-au lovit cu sabia. Apoi au fugit în ţara Ararat. Şi a domnit Esar-Hadon, fiul lui, în locul său.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 47(48),2-3a.3b-4.10-11 (R.: cf. 9d)
R.: Dumnezeu a întărit cetatea sa pentru totdeauna.

2 Mare este Domnul şi vrednic de toată lauda
în cetatea Dumnezeului nostru.
3a Muntele său cel sfânt este cea mai frumoasă înălţime,
bucuria întregului pământ. R.

3b Muntele Sion, în partea de miazănoapte,
este cetatea marelui rege.
4 Dumnezeu, în palatele sale,
este cunoscut ca un loc de refugiu. R.

10 Ne gândim la îndurarea ta, Dumnezeule,
în templul tău.
11 Ca şi numele tău, Dumnezeule,
tot la fel, gloria ta se întinde până la marginile pământului;
dreapta ta este plină de dreptate. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 8,12bd
(Aleluia) "Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. Cine mă urmează va avea lumina vieţii". (Aleluia)

EVANGHELIA
Tot ce vreţi ca oamenii să facă pentru voi, faceţi şi voi pentru ei!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,6.12-14
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: "Nu daţi cele sfinte câinilor şi nu aruncaţi mărgăritarele în faţa porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie! 12 Deci, tot ce vreţi ca oamenii să facă pentru voi, faceţi şi voi pentru ei, căci aceasta este Legea şi Profeţii. 13 Intraţi pe poarta strâmtă, pentru că largă este poarta şi lată calea ce duce spre pieire şi mulţi sunt cei care intră pe ea! 14 Dar cât de strâmtă este poarta şi cât de îngustă calea care duce la viaţă! Şi puţini sunt cei care o găsesc".

Cuvântul Domnului

Un serviciu oferit de Ercis.ro cu sprijinul Catholica.ro. Vă invităm să îl semnalaţi tuturor prietenilor Dvs care ar putea fi interesaţi de el. Gândul şi lecturile zilei pot fi urmărite prin email sau RSS, pentru ziua de astăzi sau cea de mâine.